Starta trust Cypern

Konsulter med lång erfarenhet

Funderar du på att sätta upp en trust fund? Vi kan hjälpa dig att starta trust på Cypern och med detta också ge dig en möjlighet att skydda dina egendomar och få ett skattemässigt förmånligt upplägg för dina tillgångar. 

Vi kan hjälpa dig med att starta trust i Cypern och guida dig genom de lagar, regler och snårig juridik som finns längs vägen. Kontakta oss redan idag så börjar vi se över hur din trust ska se ut och vilka detaljer som ska inkluderas i denna.


starta trust Cypern

Starta trust Cypern - vi hjälper dig

Vad är då en trust? Man kan det som att en trust är något som vilar på anglosaxisk rätt och det är vanligt förekommande att se att affärsmän i länder som England, USA, Kanada, Australien, Indien och Singapore använda sig av upplägget med trust fund. Att starta trust i Cypern innebär att du som svensk också kan dra nytta av de fördelar som upplägget för med sig. 

Förenklad beskrivning av en trust 

En trust är en rättslig struktur som innebär att en person - som kallas för Trustee - håller tillgångar och exempelvis egendom på uppdrag från en annan person - som kallas för Beneficiary. I en trust kan tillgångar och egendom överföras från ägaren - kallad Settlor - till tredje part och denne kan i sin tur - i enlighet med ägarens önskemål - hantera tillgångarna i fråga och till förmån för en Beneficiary (eller flera sådana).  

Den stora fördelen med att starta trust i Cypern genom oss - och via Cypern International Trust - är att det innebär ett upplägg där skatten kan minimeras. Detta genom att de tillgångar och egendomar som överförs till trusten inte längre kan anses vara i settlorns ägo. Man kan exempelvis dela ut tillgångar ur en trust som en engångsutbetalning, men även i form av flera och löpande sådana. En viktig detalj är att settlorn även kan begränsa och klargöra vad pengarna - eller egendomen - ska användas för. 

På så sätt kan exempelvis en trust även vara något som upprättas i ett testamente och där en avliden person - Settlor - kan se till att Trusteen sköter allting efter de egna önskemålen; även efter att man själv avlidit. 

Lång erfarenhet och stort kontaktnät 

Vi har lång erfarenhet av att starta bolag, filialer och truster på Cypern och tack vare vårt stora kontaktnät så kan vi dels hjälpa dig att snabbt etablera din verksamhet och dels också göra det på ett lagligt och korrekt sätt. 

Vi hjälper dig med detaljerna när du skall starta bolag på Cypern