Bolag Cypern

Det finns många goda skäl till att svenska entreprenörer väljer att starta bolag på Cypern, men varje fall är unikt och bör behandlas efter företagarens specifika förutsättningar. Några av de vanligaste skälen är skattemässiga, då man exempelvis helt lagligt vill minska skatten från en verksamhet som genererar överlikviditet. Men det kan också röra sig om något så enkelt som att man vill flytta utomlands till ett i flera avseenden mer tilltalande klimat.

Skattemässigt fördelaktigt med Cypernbolag 

Att starta bolag på Cypern innebär många betydande fördelar och är enklare än många tror. Vid en nyetablering är det liksom i Sverige vanligt att köpa ett så kallat lagerbolag för att minska tidsåtgången och de administrativa kostnaderna.

Om du som företagare vill dra maximal nytta av de förmånliga Cypriotiska skattereglerna måste Cypern vara merparten av styrelsens skattehemvist. Det innebär att du inte kan vara skriven i Sverige, men eftersom Cypern är en del av EU behöver du naturligtvis inte skiljas från ditt svenska pass.

Ett aktiebolag som uppfyller kraven för att få skatta på Cypern betalar mellan tio och femton procent i skatt. Dessutom är vinster från försäljning av värdepapper vanligen helt skattebefriade, vilket naturligtvis är en väsentlig skillnad jämfört med Svenska regler. 

Holdingbolag på Cypern

Som säte för holdingbolag har Cypern något av en särställning – först och främst på grund av att landet är en del av EU i kombination med den generösa skattesituationen. Förfarandet är återigen helt lagligt och kan spara miljonbelopp i form av sänkt skatt, men det är viktigt att vara väl införstådd med regelverket för att undvika problem i något skede.

Att sälja in ditt ägande i ett svenskt aktiebolag kan ske utan att det uppstår kapitalvinstskatt, utdelning från ett svenskt bolag till ett cypriotiskt är skattefritt på Cypern och det är som tidigare nämnts ingen skatt på inkomst av kapital vid värdepappersförsäljning.  

Det här är bara en bråkdel av fördelarna med ett Cypriotiskt holdingbolag. Vi bistår inte aktivt med skatteplanering, men hjälper dig med alla de praktiska aspekterna med bolagsbildning – tjänster som anpassas efter just dina unika förutsättningar.

Andra fördelar med Cypern

Det är inte bara företagsklimatet som är mer tilltalande på Cypern. Många svenskar väljer att bosätta sig på önationen även på grund av värmen, de många soltimmarna och de milda vintrarna. Dessutom är befolkningen engelsktalande, vilket är ännu en stor fördel både vad gäller företagande och att faktiskt leva på Cypern.

Vi hjälper dig med detaljerna när du skall starta bolag på Cypern